Tải Miễn Phí Botble CMS 3.5 dựa trên Laravel Framework

Nhằm mở rộng số lượng người xài Botble CMS, hôm nay Dev bên ấy tiếp tục share bản tiếp theo của Botble CMS (lần trước đã share bản 3.4).

Đây là bản 3.5 do Botble CMS phát triển sử dụng Laravel 5.8

Demo: https://cms.botble.com/admin (username +password tự động điền)

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1_i2na10mTIQtqkRYSCO0WxqrNofo66Jd/view?usp=sharing

Không có mô tả ảnh.

Note: trên demo hơi khác chút do đó là bản 4.1 ?

Nguồn tác giả: Sang Nguyen